Ρ

υμουλκούμενες καντίνες σε διαστάσεις και διαμόρφωση της επιλογής του πελάτη. Πιστοποιημένες κατασκευές με έγκριση τύπου από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Μεταφορών και Βιομηχανίας. Ποιότητα κατασκευής, σχεδιασμός, εργονομία σε συνδυασμό με απόλυτα λειτουργικούς χώρους.

Οβάλ – OVL-02

Κωδικός: OVL-02

Μέγεθος: Μεγάλο ( L )

Εμβαδό: 11,04 τ.μ.

Όψεις: Μία όψη ( 1 )

2022-05-11T09:59:14+00:00

Οβάλ – OVL-01

Κωδικός: OVL-01

Μέγεθος: Μεγάλο ( L )

Εμβαδό: 11,04 τ.μ.

Όψεις: Μία όψη ( 1 )

2020-09-27T18:17:29+00:00

Οβάλ – OVM-02

Κωδικός: OVM-02

Μέγεθος: Μεσαίο ( M )

Εμβαδό: 8,32 τ.μ.

Όψεις: Δύο όψεις ( 2 )

2020-10-28T10:50:11+00:00

Οβάλ – OVM-01

Κωδικός: OVM-01

Μέγεθος: Μεσαίο ( M )

Εμβαδό: 8,32 τ.μ.

Όψεις: Μία όψη ( 1 )

2019-11-10T17:55:21+00:00

Οβάλ – OVS-01

Κωδικός: OVS-01

Μέγεθος: Μικρό ( S )

Εμβαδό: 6,75 τ.μ.

Όψεις: Τρεις όψεις ( 3 )

2019-09-13T18:41:10+00:00