Ρ

υμουλκούμενες καντίνες σε διαστάσεις και διαμόρφωση της επιλογής του πελάτη. Πιστοποιημένες κατασκευές με έγκριση τύπου από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Μεταφορών και Βιομηχανίας. Ποιότητα κατασκευής, σχεδιασμός, εργονομία σε συνδυασμό με απόλυτα λειτουργικούς χώρους.

Box – BOXXL-26

Κωδικός: BOXXL-26

Μέγεθος: Jumbo ( XXL )

Εμβαδό: 14,40 τ.μ.

Όψεις: Δύο όψεις ( 2 )

2024-02-15T10:00:55+00:00

Box – BOXXL-25

Κωδικός: BOXXL-25

Μέγεθος: Jumbo ( XXL )

Εμβαδό: 14,40 τ.μ.

Όψεις: Δύο όψεις ( 2 )

2024-01-21T09:03:52+00:00

Box – BOXXL-23

Κωδικός: BOXXL-23

Μέγεθος: Jumbo ( XXL )

Εμβαδό: 14,40 τ.μ.

Όψεις: Δύο όψεις ( 2 )

2023-10-13T00:07:38+00:00

Box – BOXXL-22

Κωδικός: BOXXL-22

Μέγεθος: Jumbo ( XXL )

Εμβαδό: 14,40 τ.μ.

Όψεις: Δύο όψεις ( 2 )

2023-07-20T07:55:21+00:00

Box – BOXXL-21

Κωδικός: BOXXL-21

Μέγεθος: Jumbo ( XXL )

Εμβαδό: 14,40 τ.μ.

Όψεις: Δύο όψεις ( 2 )

2023-06-12T22:27:09+00:00

Box – BOXL-08

Κωδικός: BOXL-08

Μέγεθος: Τεράστια ( XL )

Εμβαδό: 11,70 τ.μ.

Όψεις: Τρεις όψεις ( 3 )

2023-04-14T12:15:34+00:00