Πολιτική Απορρήτου

/Πολιτική Απορρήτου
Πολιτική Απορρήτου2018-08-11T10:40:47+00:00

Στην εταιρία «Kantines.com», είμαστε ταγμένοι στην προστασία και τον σεβασμό του απορρήτου σας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να τα αποκαλύψουμε σε άλλους και τι επιλογές έχετε ως προς αυτά.

Εισαγωγή

Είμαστε μία εταιρία που εξειδικεύεται στο αντικείμενο της κατασκευής και διαμόρφωσης καντινών (και κάθε είδους κινητού και μη εστιατορίου). Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας για να ενημερωθούν για τα προϊόντα μας. Η Πολιτική Απορρήτου μας ισχύει για οποιοδήποτε Μέλος ή Επισκέπτη των Υπηρεσιών μας.

Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μας («Επισκέπτες») ενημερώνονται μέσω των Υπηρεσιών μας. Όλο το περιεχόμενο και τα δεδομένα των Υπηρεσιών μας είναι ορατά στους μη εγγεγραμμένους χρήστες («Επισκέπτες»). Δεν χρειάζεται να είναι κανείς εγγεγραμμένος χρήστης («Μέλος») για να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιούμε τον όρο «Καθορισμένες Χώρες» για να αναφερθούμε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), και την Ελβετία.

Υπηρεσίες

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Cookies ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών μας εκ μέρους σας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το www.kantines.com («Υπηρεσίες»).

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία «Kantines.com» είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και έχει την ευθύνη της επεξεργασίας των δεδομένων στις Υπηρεσίες καθώς και στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας.

Αν διαμένετε στις «Καθορισμένες Χώρες»: η εταιρία «Kantines.com» θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, ή συλλέγονται, ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με τις Υπηρεσίες μας.

Αν δεν διαμένετε στις «Καθορισμένες Χώρες»: η εταιρία «Kantines.com» θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, ή συλλέγονται, ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με τις Υπηρεσίες μας.

Ως Επισκέπτης των Υπηρεσιών μας, η συλλογή, η χρήση και η κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας υπόκεινται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου (η οποία περιλαμβάνει σύνδεσμο προς την Πολιτική Cookies μας) καθώς και στις ενημερώσεις της.

Αλλαγή

Οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών μας μετά την «ημερομηνία έναρξης ισχύος».

Η εταιρία «Kantines.com» μπορεί να τροποποιήσει αυτή την Πολιτική Απορρήτου, και σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα παρέχουμε ενημέρωση μέσω των Υπηρεσιών μας, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας, για να σας δώσουμε τη δυνατότητα ελέγχου των αλλαγών πριν αυτές ξεκινήσουν να ισχύουν. Αν διαφωνείτε με οποιαδήποτε αλλαγή, μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Αναγνωρίζετε ότι η συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών μας μετά τη δημοσίευση ή την ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές μας σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου σημαίνει ότι η συλλογή, χρήση και κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας υπόκεινται στην ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου.

1. Δεδομένα Που Συλλέγουμε

Προκειμένου να μπορεί ο Επισκέπτης να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των Υπηρεσιών μας και να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την σωστή επικοινωνία της εταιρίας «Kantines.com» με τον εκάστοτε Επισκέπτη στα πλαίσια της εξυπηρέτησής τους ως προς τα ερωτήματα που θέτουν στην εταιρία «Kantines.com».

Ο Επισκέπτης των Υπηρεσιών μας εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην εταιρία «Kantines.com» καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους.

1.1 Δεδομένα Που Παρέχετε Εσείς

Φόρμα Επικοινωνίας

Παρέχετε δεδομένα για την αποστολή των ερωτημάτων σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας των Υπηρεσιών μας.

Έχετε την δυνατότητα να αποστείλετε τα ερωτήματά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας των Υπηρεσιών μας ως Επισκέπτης.

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και διατηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας «Kantines.com» μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή τους. Έχετε το δικαίωμα να μεταβάλλετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα σας στέλνοντας email στην εταιρεία «Kantines.com».

Προκειμένου να αποσταλεί το ερώτημά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας των Υπηρεσιών, ζητούνται:

  • το πλήρες ονοματεπώνυμο σας
  • η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (email)
  • ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας

Η εταιρεία «Kantines.com» σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει δεδομένα ή στοιχεία που δεν αναφέρονται παραπάνω.

1.2 Δεδομένα Που Παρέχουν Άλλοι

Τρίτες Υπηρεσίες.

Αν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μία τρίτη υπηρεσία (Facebook, Twitter, Tumblr, Google, Pinterest, VKontakte), αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μας αποστείλει ορισμένα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα ποικίλλουν και ελέγχονται από αυτή την υπηρεσία ή από την εξουσιοδότηση που έχετε δώσει εσείς μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου σας σε αυτή την υπηρεσία.

1.3 Δεδομένα Που Παρέχει Η Συσκευή Σας

Λαμβάνουμε δεδομένα από τις συσκευές σας.

Λαμβάνουμε μία σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Αυτά τα γενικά δεδομένα και οι πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας (server). Μπορεί να συλλέγονται (1) ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε για την πρόσβαση των Υπηρεσιών μας, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο οδηγηθήκατε στις Υπηρεσίες μας (παραπομπή), (4) οι υπο-ιστότοποι, (5) η ημερομηνία και ώρα πρόσβασης σας στις Υπηρεσίες μας, (6) μία διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος της υπηρεσίας Internet σας, και (8) οποιοδήποτε παρόμοιο δεδομένο και πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση επιθέσεων στα πληροφοριακά μας συστήματα.

Όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα γενικά δεδομένα και τις πληροφορίες, δεν εξάγουμε κανένα συμπέρασμα σχετικά με εσάς. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για (1) την σωστή παράδοση του περιεχομένου των Υπηρεσιών μας, (2) την βελτιστοποίηση του περιεχομένου των Υπηρεσιών μας, (3) την εξασφάλιση της μακρόχρονης βιωσιμότητας των πληροφοριακών μας συστημάτων, και (4) την παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου των απαραίτητων πληροφοριών για ποινική δίωξη σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Ως εκ τούτου, κάνουμε στατιστική ανάλυση με ανώνυμο τρόπο των συλλεχθέντων δεδομένων, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας και την εξασφάλιση ενός βέλτιστου επιπέδου προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής του διακομιστή (server) αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Επισκέπτες των Υπηρεσιών μας.

1.4 Cookies, Web Beacons Και Άλλες Παρόμοιες Τεχνολογίες

Συλλέγουμε δεδομένα μέσω των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

Όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Πολιτική Cookies μας, χρησιμοποιούμε cookies για να αναγνωρίζουμε εσάς ή/και τις συσκευές σας μέσα από τις διάφορες Υπηρεσίες και συσκευές. Επιτρέπουμε επίσης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες τρίτων να χρησιμοποιούν cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies μας. Μπορείτε να ελέγξετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και άλλων εργαλείων.

1.5 Ευαίσθητα Δεδομένα

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. δεδομένα υγείας, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους συνδικάτου, σεξουαλικό προσανατολισμό και ποινικές καταδίκες). Ζητάμε ρητά να μην μας παρέχετε τέτοια ευαίσθητα δεδομένα.

1.6 Ανήλικοι Επισκέπτες

Μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Οι ανήλικοι Επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Αν υποπέσει στην αντίληψή σας η υποβολή προσωπικών στοιχείων από ανήλικο χωρίς την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στέλνοντας email στην εταιρεία «Kantines.com».

2. Πως Χρησιμοποιούμε Τα Δεδομένα Σας

Η εταιρία «Kantines.com» θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως αυτά δηλώνονται από εσάς κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, στα πλαίσια της μεταξύ μας επικοινωνίας.

2.1 Παροχή Εξυπηρέτησης Πελατών

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στα πλαίσια της μεταξύ μας επικοινωνίας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στα πλαίσια της μεταξύ μας επικοινωνίας για την αποστολή των απαντήσεών μας στα ερωτήματα που θέτετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας των Υπηρεσιών μας.

2.2 Φορολογικοί/Τραπεζικοί Έλεγχοι

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε περίπτωση ελέγχου.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από την εταιρία «Kantines.com», ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της εταιρίας «Kantines.com» βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές και τραπεζικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή τις αρμόδιες εποπτικές ή δικαστικές αρχές.

3. Πως Μοιραζόμαστε Τα Δεδομένα Σας

3.1 Με Τη Συγκατάθεσή Σας

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας στοιχείων, όπως περιγράφονται κατά τη στιγμή της συναίνεσης.

3.2 Διαμοιρασμός Περιεχομένου Μέσω Facebook

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Στις Υπηρεσίες μας έχουμε ενσωματώσει εργαλεία διαμοιρασμού περιεχομένου με την εταιρία Facebook.

Το Facebook είναι μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Αν κάποιος ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, η εταιρεία εκμετάλλευσης είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε κλήση μίας μεμονωμένης σελίδας στην οποία ενσωματώθηκε το εργαλείο διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω Facebook, το πρόγραμμα περιήγησης κάνει αυτόματη λήψη του αντίστοιχου στοιχείου του Facebook από το Facebook. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook ενημερώνεται για την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε.

Αν είστε συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή στο Facebook, το Facebook ανιχνεύει την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό σας στο Facebook. Αν κάνετε κλικ στο ενσωματωμένο κουμπί διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω Facebook, τότε το Facebook ταιριάζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη σας και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντοτε, μέσω του στοιχείου Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψή σας στις Υπηρεσίες μας, κάθε φορά που είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Facebook κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στις Υπηρεσίες μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν κάνετε κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή, τότε μπορείτε να το αποτρέψετε κάνοντας αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο Facebook πριν από την επίσκεψη στις Υπηρεσίες μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας Facebook μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy.

3.3 Διαμοιρασμός Περιεχομένου Μέσω Twitter

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Στις Υπηρεσίες μας έχουμε ενσωματώσει εργαλεία διαμοιρασμού περιεχομένου με την εταιρία Twitter.

Το Twitter είναι μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Twitter είναι η Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, United States.

Με κάθε κλήση μίας μεμονωμένης σελίδας στην οποία ενσωματώθηκε το εργαλείο διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω Twitter, το πρόγραμμα περιήγησης κάνει αυτόματη λήψη του αντίστοιχου στοιχείου του Twitter από το Twitter. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter ενημερώνεται για την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε.

Αν είστε συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή στο Twitter, το Twitter ανιχνεύει την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Twitter και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό σας στο Twitter. Αν κάνετε κλικ στο ενσωματωμένο κουμπί διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω Twitter, τότε το Twitter ταιριάζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη σας και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Twitter λαμβάνει πάντοτε, μέσω του στοιχείου Twitter, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψή σας στις Υπηρεσίες μας, κάθε φορά που είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Twitter κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στις Υπηρεσίες μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν κάνετε κλικ στο στοιχείο Twitter ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Twitter δεν είναι επιθυμητή, τότε μπορείτε να το αποτρέψετε κάνοντας αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο Twitter πριν από την επίσκεψη στις Υπηρεσίες μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας Twitter μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://twitter.com/en/privacy.

3.4 Διαμοιρασμός Περιεχομένου Μέσω Tumblr

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με την πλατφόρμα microblogging και κοινωνικής δικτύωσης Tumblr.

Στις Υπηρεσίες μας έχουμε ενσωματώσει εργαλεία διαμοιρασμού περιεχομένου με την εταιρία Tumblr.

Το Tumblr είναι μία πλατφόρμα microblogging και κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Tumblr είναι η Tumblr, Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, United States.

Με κάθε κλήση μίας μεμονωμένης σελίδας στην οποία ενσωματώθηκε το εργαλείο διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω Tumblr, το πρόγραμμα περιήγησης κάνει αυτόματη λήψη του αντίστοιχου στοιχείου του Tumblr από το Tumblr. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Tumblr ενημερώνεται για την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε.

Αν είστε συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή στο Tumblr, το Tumblr ανιχνεύει την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Tumblr και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό σας στο Tumblr. Αν κάνετε κλικ στο ενσωματωμένο κουμπί διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω Tumblr, τότε το Tumblr ταιριάζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη σας και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Tumblr λαμβάνει πάντοτε, μέσω του στοιχείου Tumblr, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψή σας στις Υπηρεσίες μας, κάθε φορά που είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Tumblr κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στις Υπηρεσίες μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν κάνετε κλικ στο στοιχείο Tumblr ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Tumblr δεν είναι επιθυμητή, τότε μπορείτε να το αποτρέψετε κάνοντας αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο Tumblr πριν από την επίσκεψη στις Υπηρεσίες μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας Tumblr μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.tumblr.com/privacy.

3.5 Διαμοιρασμός Περιεχομένου Μέσω Google+

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Google+.

Στις Υπηρεσίες μας έχουμε ενσωματώσει εργαλεία διαμοιρασμού περιεχομένου με την εταιρία Google+.

Το Google+ είναι μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Google+ είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Με κάθε κλήση μίας μεμονωμένης σελίδας στην οποία ενσωματώθηκε το εργαλείο διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω Google+, το πρόγραμμα περιήγησης κάνει αυτόματη λήψη του αντίστοιχου στοιχείου του Google+ από το Google+. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Google+ και η Google ενημερώνονται για την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε.

Αν είστε συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή στο Google+, το Google+ ανιχνεύει την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Google+ και τη Google και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό σας στο Google+. Αν κάνετε κλικ στο ενσωματωμένο κουμπί διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω Google+, τότε το Google+ ταιριάζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη σας και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Google+ και η Google λαμβάνουν πάντοτε, μέσω του στοιχείου Google+, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψή σας στις Υπηρεσίες μας, κάθε φορά που είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Google+ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στις Υπηρεσίες μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν κάνετε κλικ στο στοιχείο Google+ ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Google+ δεν είναι επιθυμητή, τότε μπορείτε να το αποτρέψετε κάνοντας αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο Google+ πριν από την επίσκεψη στις Υπηρεσίες μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

3.6 Διαμοιρασμός Περιεχομένου Μέσω Pinterest

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με την πλατφόρμα διαμοιρασμού περιεχομένου Pinterest.

Στις Υπηρεσίες μας έχουμε ενσωματώσει εργαλεία διαμοιρασμού περιεχομένου με την εταιρία Pinterest.

Το Pinterest είναι μία πλατφόρμα διαμοιρασμού περιεχομένου. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Pinterest είναι η Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, United States. Αν κάποιος ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, η εταιρεία εκμετάλλευσης είναι η Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε κλήση μίας μεμονωμένης σελίδας στην οποία ενσωματώθηκε το εργαλείο διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω Pinterest, το πρόγραμμα περιήγησης κάνει αυτόματη λήψη του αντίστοιχου στοιχείου του Pinterest από το Pinterest. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Pinterest ενημερώνεται για την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε.

Αν είστε συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή στο Pinterest, το Pinterest ανιχνεύει την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Pinterest και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό σας στο Pinterest. Αν κάνετε κλικ στο ενσωματωμένο κουμπί διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω Pinterest, τότε το Pinterest ταιριάζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη σας και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Pinterest λαμβάνει πάντοτε, μέσω του στοιχείου Pinterest, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψή σας στις Υπηρεσίες μας, κάθε φορά που είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Pinterest κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στις Υπηρεσίες μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν κάνετε κλικ στο στοιχείο Pinterest ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Pinterest δεν είναι επιθυμητή, τότε μπορείτε να το αποτρέψετε κάνοντας αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο Pinterest πριν από την επίσκεψη στις Υπηρεσίες μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας Pinterest μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

3.7 Διαμοιρασμός Περιεχομένου Μέσω VKontakte

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης VKontakte.

Στις Υπηρεσίες μας έχουμε ενσωματώσει εργαλεία διαμοιρασμού περιεχομένου με την εταιρία VKontakte.

Το VKontakte είναι μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του VKontakte είναι η LLC «V Kontakte», prem. 1-N, bld. 12-14, Lit. A, Khersonskaya st., St. Petersburg, Russia, 191024.

Με κάθε κλήση μίας μεμονωμένης σελίδας στην οποία ενσωματώθηκε το εργαλείο διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω VKontakte, το πρόγραμμα περιήγησης κάνει αυτόματη λήψη του αντίστοιχου στοιχείου του VKontakte από το VKontakte. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το VKontakte ενημερώνεται για την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε.

Αν είστε συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή στο VKontakte, το VKontakte ανιχνεύει την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου VKontakte και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό σας στο VKontakte. Αν κάνετε κλικ στο ενσωματωμένο κουμπί διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω VKontakte, τότε το VKontakte ταιριάζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη σας και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το VKontakte λαμβάνει πάντοτε, μέσω του στοιχείου VKontakte, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψή σας στις Υπηρεσίες μας, κάθε φορά που είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο VKontakte κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στις Υπηρεσίες μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν κάνετε κλικ στο στοιχείο VKontakte ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο VKontakte δεν είναι επιθυμητή, τότε μπορείτε να το αποτρέψετε κάνοντας αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο VKontakte πριν από την επίσκεψη στις Υπηρεσίες μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας VKontakte μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://vk.com/privacy/cookies.

3.8 Χάρτες Google

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με την πλατφόρμα Google Maps.

Στις Υπηρεσίες μας έχουμε ενσωματώσει χάρτες από την υπηρεσία Google Maps.

Το Google Maps είναι μία πλατφόρμα διαμοιρασμού χαρτών. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Google Maps είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Με κάθε κλήση μίας μεμονωμένης σελίδας στην οποία ενσωματώθηκε χάρτης από την υπηρεσία Google Maps, το πρόγραμμα περιήγησης κάνει αυτόματη λήψη του αντίστοιχου στοιχείου του Google Maps από το Google Maps. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Google Maps και η Google ενημερώνονται για την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε.

Αν είστε συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή στο Google Maps, το Google Maps ανιχνεύει την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το Google Maps και τη Google και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό σας στο Google Maps.

Το Google Maps και η Google λαμβάνουν πάντοτε, μέσω του στοιχείου Google Maps, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψή σας στις Υπηρεσίες μας, κάθε φορά που είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Google Maps κατά τη διάρκεια της επίσκεψή σας στις Υπηρεσίες μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν κάνετε κλικ στον χάρτη του Google Maps ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Google Maps δεν είναι επιθυμητή, τότε μπορείτε να το αποτρέψετε κάνοντας αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο Google Maps πριν από την επίσκεψη στις Υπηρεσίες μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

3.9 Google Analytics (Με Λειτουργία Ανωνυμοποίησης)

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με την πλατφόρμα Google Analytics.

Στις Υπηρεσίες μας έχουμε ενσωματώσει στοιχεία από την υπηρεσία Google Analytics (Με Λειτουργία Ανωνυμοποίησης).

Το Google Analytics είναι μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των επισκεπτών ενός ιστότοπου. Η ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για την βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και την διεξαγωγή μια ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης του μέσω Διαδικτύου.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Για την ανάλυση ιστού μέσω της υπηρεσίας Google Analytics οι Υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν την επιλογή «_gat. _anonymizeIp». Αυτή η επιλογή εξασφαλίζει πως η διεύθυνση IP της σύνδεσής σας θα υποστεί ανωνυμοποίηση από την Google.

Με κάθε κλήση μίας μεμονωμένης σελίδας στην οποία ενσωματώθηκαν στοιχεία από την υπηρεσία Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης αποστέλει αυτόματα δεδομένα μέσω του αντίστοιχου στοιχείου του Google Analytics. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google ενημερώνεται για την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

3.10 Τρίτοι

Δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους.

Δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους.

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς.

4. Οι Επιλογές & Υποχρεώσεις Σας

4.1 Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας έως ότου ζητήσετε την διαγραφή τους.

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται από την εταιρία «Kantines.com» έως ότου ζητήσετε την διαγραφή τους.

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

4.2 Δικαιώματα Πρόσβασης Και Ελέγχου Των Προσωπικών Δεδομένων Σας

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα Αλλαγής ή Διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να αλλάξουμε, να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας αν αυτά δεν είναι ακριβή.
  • Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα ή μερικά από τα προσωπικά δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα Περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία όλων ή μερικών από τα προσωπικά δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα Εναντίωσης-Αντίταξης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία όλων ή μερικών από τα προσωπικά δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας ή την διαβίβασή τους στον οργανισμό που θα μας υποδείξετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Η εταιρία «Kantines.com» θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρία «Kantines.com» θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η εταιρία «Kantines.com» θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους.

Το αίτημα ικανοποίησης οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σας εξετάζεται κάθε φορά σύμφωνα με το σύνολο των ισχυόντων νόμων.

5. Άλλες Σημαντικές Πληροφορίες

5.1 Παραβιάσεις Ασφαλείας

Παρακολουθούμε και προσπαθούμε να αποτρέψουμε τις παραβιάσεις ασφαλείας.

Εφαρμόζουμε διασφαλίσεις ασφαλείας σχεδιασμένες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως το HTTPS. Παρακολουθούμε τακτικά τα συστήματά μας για τυχόν τρωτά σημεία και επιθέσεις. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας στέλνετε. Δεν υπάρχει εγγύηση πως τα δεδομένα δεν πρόκειται να μην προσπελαστούν, να μην αποκαλυφθούν, να μην τροποποιηθούν ή να μην καταστραφούν μετά από παραβίαση των φυσικών, τεχνικών ή διαχειριστικών διασφαλίσεων που έχουμε λάβει.

Σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας η εταιρία «Kantines.com» θα ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους εντός 72 ωρών.

5.2 Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου στέλνοντας email στην εταιρεία «Kantines.com».

5.3 Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η νομοθεσία που διέπει το παρόν κείμενο.

Ελλάδα: Νόμος 2472/1997, Νόμος 3471/2006

Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγία 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο