Р

азнообразие от конструкции на мобилни, теглени или статични основи. Заведения за бързо хранене, панаирни конструкции, 5-D кина, търговски обекти и конструкции от хигиенно-санитарен интерес. Всички претенции, специфични характеристики или предпочитания на клиента са ново предизвикателство за нас.