V

ýběr konstrukcí mobilních, přívěsných nebo stabilních základů. Bufety, výstavní prostory, 5-D kiná, maloobchodní a stravovací prodejny. Veškeré požadavky, specifikace nebo preference zákazníka jsou pro nás výzvou.