M

obil, karavan ve sabit tipte değişik imalatlar. Kafeterya, sergi alanları, 5-D sinema, perakende satış mağazaları ve hijyenik kullanım alanları. Her müşterimizin özel ihtiyaçları ve tercihleri bizim için yeni bir arayıştır.