L

armi konstruksionesh në bazë të lëvizshme, të rimorkiuar ose të palëvizshme. Bufe për pije freskuese, mjedise ekspozitash, 5-D cinemas, dyqane të tregtisë me pakicë dhe të ushqimit social. Çdo kërkesë, veçanësi ose preferencë e klientit është një sfidë e re për ne.