K

antina të rimorkiuara në përmasa dhe rregullim sipas dëshirave të klientit. Konstruksione të certifikuara me miratimin e tipit nga Ministria e Zhvillimit, Transportit dhe Industrisë. Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

Box – BOL-12

Kodi: BOL-12

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 10,35 ㎡

Faqe: Tre faqe ( 3 )

2022-08-13T07:47:00+00:00

Box – BOXXL-19

Kodi: BOXXL-19

Përmasa: Jumbo ( XXL )

Sipërfaqe: 14,40 ㎡

Faqe: Dy faqe ( 2 )

2022-08-13T00:51:31+00:00

Box – BOXXL-18

Kodi: BOXXL-18

Përmasa: Jumbo ( XXL )

Sipërfaqe: 14,40 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2022-07-27T08:34:45+00:00

Box – BOXXL-17

Kodi: BOXXL-17

Përmasa: Jumbo ( XXL )

Sipërfaqe: 14,40 ㎡

Faqe: Tre faqe ( 3 )

2022-07-20T11:41:22+00:00

Box – BOXXL-16

Kodi: BOXXL-16

Përmasa: Jumbo ( XXL )

Sipërfaqe: 14,40 ㎡

Faqe: Tre faqe ( 3 )

2022-07-20T10:57:56+00:00

Box – BOXXL-15

Kodi: BOXXL-15

Përmasa: Jumbo ( XXL )

Sipërfaqe: 14,00 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2022-07-20T07:55:59+00:00