K

antina të rimorkiuara në përmasa dhe rregullim sipas dëshirave të klientit. Konstruksione të certifikuara me miratimin e tipit nga Ministria e Zhvillimit, Transportit dhe Industrisë. Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

Box – BOXXL-22

Kodi: BOXXL-22

Përmasa: Jumbo ( XXL )

Sipërfaqe: 14,40 ㎡

Faqe: Dy faqe ( 2 )

2023-07-20T07:54:33+00:00

Box – BOXXL-21

Kodi: BOXXL-21

Përmasa: Jumbo ( XXL )

Sipërfaqe: 14,40 ㎡

Faqe: Dy faqe ( 2 )

2023-06-12T22:25:13+00:00

Box – BOXL-08

Kodi: BOXL-08

Përmasa: Shumë e Madhe ( XL )

Sipërfaqe: 11,70 ㎡

Faqe: Tre faqe ( 3 )

2023-04-14T12:14:24+00:00

Box – BOXXL-20

Kodi: BOXXL-20

Përmasa: Jumbo ( XXL )

Sipërfaqe: 14,40 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2023-03-15T20:08:35+00:00

Box – BOXL-07

Kodi: BOXL-07

Përmasa: Shumë e Madhe ( XL )

Sipërfaqe: 11,70 ㎡

Faqe: Tre faqe ( 3 )

2023-03-13T20:42:10+00:00

Box – BOXL-06

Kodi: BOXL-06

Përmasa: Shumë e Madhe ( XL )

Sipërfaqe: 11,70 ㎡

Faqe: Tre faqe ( 3 )

2023-02-07T15:29:43+00:00