K

antina të rimorkiuara në përmasa dhe rregullim sipas dëshirave të klientit. Konstruksione të certifikuara me miratimin e tipit nga Ministria e Zhvillimit, Transportit dhe Industrisë. Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

Box – BOXL-03

Kodi: BOXL-03

Përmasa: Shumë e Madhe ( XL )

Sipërfaqe: 11,70 ㎡

Faqe: Tre faqe ( 3 )

2021-09-19T09:05:28+00:00

Box – BOL-11

Kodi: BOL-11

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 10,35 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2021-08-18T09:34:55+00:00

Box – BOL-10

Kodi: BOL-10

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 10,35 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2021-06-24T11:56:44+00:00

Box – BOXXL-07

Kodi: BOXXL-07

Përmasa: Jumbo ( XXL )

Sipërfaqe: 14,00 ㎡

Faqe: Dy faqe ( 2 )

2021-06-24T08:16:05+00:00

Box – BOL-09

Kodi: BOL-09

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 11,04 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2021-05-10T18:00:19+00:00

Box – BOL-08

Kodi: BOL-08

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 11,04 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2021-05-09T22:48:38+00:00