V

šechny typy prefabrikované mobilních a nemobilních domů. Osvědčený materiál, tepelně izolované stěny s dvojnásobnou denzitou, flexibilní zařízení prostor ve spojení s unikátní estetikou a moderním zařízením.