B

anesa të çdo tipi të lëvizshme dhe të paluajtshme. Materiale të certifikuara, mure termo-izoluese me dendësi të dyfishtë, rregullim i mjediseve sipas dëshirës në bashkërendim me një estetikë shumë të lartë dhe plan modern.