Π

οικιλία κατασκευών σε κινητές, ρυμουλκούμενες ή σταθερές βάσεις. Αναψυκτήρια, εκθεσιακοί χώροι, 5-D cinemas, καταστήματα λιανικού εμπορίου και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κάθε απαίτηση, ιδιαιτερότητα ή προτίμηση του πελάτη είναι μια νέα πρόκληση για εμάς.