Politikë Cookies

/Politikë Cookies
Politikë Cookies2018-09-26T19:37:54+00:00

Politikë e kompanisë “Kantines.com” për Cookies
PËRDORIMI I “COOKIES” DHE TEKNOLOGJIVE TË TJERA TË LOKALIZIMIT NGA “KANTINES.COM”

Ju falënderojmë që vizitoni faqen e internetit “Kantines.com”. Deklarata e pranishme për “Cookies” aplikohet në këtë faqe interneti, në çdo faqe interneti që mban emërtimin e kompanisë sonë dhe mikpritet në platforma elektronike të personave të tretë (për shembull YouTube dhe Facebook), si dhe në aplikime, aksesi në të cilët si dhe përdorimi i të cilëve realizohet mes portaleve ose platformave që administron emërtimi ynë ose të personave të tretë për llogari të emërtimit tonë.

Duke përdorur faqen tonë të internetit dhe duke zgjedhur “Pranoj” në banner/dritaren që hapet lidhur me përdorimin e “Cookies” si dhe navigimin në faqen tonë të internetit, jepni pëlqimin tuaj në përdorimin e “Cookies” si dhe teknologjive të tjera të lokalizimit të gjurmëve nga ana jonë, sipas gjithë sa përcaktohen në deklaratën e pranishme dhe atyre që parashikohen në të drejtën vendore. Keni të drejtën të tërhiqni pëlqimin tuaj në përdorimin e “Cookies” në çdo rast. Në rast se nuk jeni dakord me përdorimin e “Cookies” të cilin aplikojmë, duhet ose të rregulloni në mënyrë të përshtatshme navigimin tuaj, ose të mos përdorni faqen tonë të internetit. Çaktivizimi i marrjes së “Cookies” që përdorim eventualisht do të ndikojë, ndërkaq, përvojën tuaj gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit.

Në rast se përdorni aparat portabël në internet, duhet gjithashtu të kontrolloni përmbajtjen e Deklaratës së Privatësisë që shoqëron aplikimin në fjalë, në mënyrë që të kuptoni metodat më speciale të grumbullimit të të dhënave që lidhën me përdorimin e tij.

Çfarë janë “Cookies”?

“Cookies” janë arkiva të vogla tekstesh që vendosen në kompjuterin tuaj nga faqet e internetit që vizitoni. Përdoren gjerësisht për funksionimin ose për funksionimin më efikas të faqeve të internetit si dhe për t’u dhënë informacion titullarëve të faqes së internetit. Për hollësi lidhur me llojet e informacionit që grumbullohen nga “Cookies” dhe për mënyrën me të cilin përdorim informacionin në fjalë, shikoni më poshtë.

Si dhe përse përdorim “Cookies”?

Përdorim “Cookies” për të përmirësuar përdorimin dhe funksionimin e faqes sonë të internetit si dhe të kuptojmë më mirë mënyrën me të cilën vizitorët përdorin faqen tonë të internetit si dhe, eventualisht, shërbimet që ofrohen tek ai. “Cookies” na ndihmojnë që të përshtatim faqen tonë të internetit në bazë të nevojave tuja personale si dhe të forcojmë karakterin miqësor të tij ndaj përdoruesit.

Cilat janë llojet e “Cookies” që përdorim në faqen tonë të internetit?

Në faqen tonë të internetit mund të përdoren eventualisht “Cookies” si më poshtë:

 1. “Cookies” të seancave
  “Cookies” të seancave janë arkiva të përkohshme “Cookies” të cilat shuhen në rast se çaktivizoni navigatorin tuaj. Në rast se e aktivizoni përsëri dhe vizitoni përsëri faqen tonë të internetit që krijoi “Cookie” faqja e internetit do t’ju trajtojë së një vizitor të ri.

 2. “Cookies” të përhershme
  “Cookies” të përhershme mbeten tek navigatori që përdorni deri sa t’i parashkruani në mënyrë manuale ose deri sa të parashkruhen nga navigatori juaj në bazë të afatit që përcaktohet nga “Cookie”. Këto “Cookies” do t’ju identifikojnë si vizitor që keni vizituar rishtas faqen e internetit.

 3. “Cookies” të domosdoshme
  “Cookies” e domosdoshme janë absolutisht të nevojshme për funksionimin e faqes së internetit. Ju lejojnë që të navigoni në faqen e internetit dhe të përdorni funksionet që ju ofron.

 4. “Cookies” që dërgojnë informacion tek ne
  Këto janë “Cookies” të cilat i vëmë në funksion në faqen tonë të internetit dhe të cilat mund të lexohen vetëm nga kjo faqe e internetit. Këto janë të njohura edhe si “First Party Cookies” (“Cookies” tona).
  Ka mundësi të vendosim gjithashtu “Cookies” në reklamat tona që gjenden në faqe interneti që u takojnë personave të tretë (p.sh. Facebook). Marrim informacion përmes këtyre “Cookies” kur klikoni ose ndërveproni me reklamën. Në këtë rast përdorim një “Cookie” të një personi të tretë. Faqja jonë e internetit ka mundësi të përdorë informacionin që fitoi përmes këtyre “Cookies” që t’ju ofrojë reklama që kanë lidhje me interesat tuaja sipas sjelljes internetike që keni deklaruar në të shkuarën.

 5. “Cookies” të cilat u dërgojnë informacion kompanive të tjera
  Këto “Cookies” të cilat vihen në funksionim në faqen tonë të internetit nga kompanitë që bashkëpunojnë me ne (p.sh. Facebook ose kompani reklamuese). Këto mund të përdorin të dhëna që grumbullohen përmes këtyre “Cookies” në mënyrë që të ofrojnë në mënyrë anonime reklama të objektivizuara tek ju tek faqe të tjera interneti duke përdor si bazë vizitën tuaj në faqen tonë. Për shembull, në qoftë se përdorni një element grafik (widget) të rrjetëzimit social (p.sh. shenjën e Facebook), në faqen tonë, “Cookie” do të evidentojë veprimin “shpërndaje” ose “më pëlqen” që do të bëni. Facebook (si një kompani që vë në funksion “Cookies”) do të grumbullojë të dhënat.

“Cookies” që përdoren në faqen e pranishme të internetit

“Cookie” e përdorur/Lloji dhe kategoria Qëllimi Kjo “Cookie” grumbullon të dhëna të mia personale? Hollësi

“Cookies” teknike të nevojshme

Kategoria:
“Cookies” të domosdoshme

“Cookies” të domosdoshme janë absolutisht të nevojshme për funksionimin e faqes së internetit. Ju lejojnë që të navigoni në faqen e internetit dhe të përdorni funksionet që ju ofrojmë. Jo, nuk ju identifikojnë si person. Të gjitha të dhënat grumbullohen dhe mblidhen në mënyrë anonime. “Cookies” që përdoren në faqen e internetit kanë të bëjnë me përmirësimin e përdorimit të faqes së internetit.

“Cookies” Rendimenti

Lloji:
Analize [Analytics]

Kategoria:
E përhershme
Seance
“Cookies” të personave të tretë

Na ndihmon që të kuptojmë se si vizitorët ndërveprojnë me faqen tonë të internetit duke na dhënë informacion lidhur me atë çka vizituan, kohën që kanë shpenzuar si dhe problemet eventuale që hasën, si për shembull mesazhe gabimi. Kjo do të na ndihmojë që të përmirësojmë funksionimin e faqes sonë të internetit. Jo, nuk ju identifikojnë si person. Të gjitha të dhënat grumbullohen dhe mblidhen në mënyrë anonime. Google Analytics

“Cookies” shpërndarjeje të Rrjetëzimit Social (të quajtura ndonjëherë “Cookies të personave të tretë” ose “[Widgets] të Rrjetëzimit Social”

Lloji:
Mjete të rrjetëzimit social/Shpërndarje

Kategoria:
“Cookies” të personave të tretë

Funksionimi i shpërndarjes përmes rrjetëzimit social në faqen tonë të internetit garantohet nga persona të tretë, Këta persona të tretë mund të vendosin “Cookies” tek kompjuteri juaj kur përdorni funksionet e shpërndarjes përmes rrjetëzimit social në faqen tonë të internetit ose kur jeni të lidhur me faqen tonë të internetit. Këto “Cookies” ndihmojnë në përshkallëzimin e përvojës suaj në faqen tonë të internetit. Ju lejojnë që të shpërndani komente/vlerësime/faqe/tregues faqesh dhe ndihmojnë në ofrimin e një aksesi më të mirë në mjetet e rrjetëzimit social dhe në mjetet online përkatëse të rrjetëzimit social. Këto “Cookies” ka mundësi që të grumbullojnë dhe të dhënat tuaja personale që keni zbuluar me vullnetin tuaj, si emrin e përdoruesit. Facebook

Twitter

Tumblr

Google+

Pinterest

VKontakte

Administroni “Cookies” tuaj/Preferenca

Duhet të siguroheni se rregullimi i kompjuterit tuaj përkon me dëshirën tuaj që të pranoni ose jo përdorimin e “Cookies”. Mund të rregulloni programin e navigimit tuaj në mënyrë që t’ju paralajmërojë para se të pranoni “Cookies” ose thjesht mund të zgjidhni rregullimin e refuzimit të plotë. Nuk është e nevojshme të pranoni përdorimin e “Cookies” për të naviguar në shumë sektorë të faqes sonë të internetit, megjithatë ka mundësi që të mos keni akses në të gjitha funksionimet e faqes sonë të internetit në rast se nuk i pranoni. Vizitoni unitetin “Ndihmë” të programit të navigimit që përdorini (p.sh. Internet Explorer, Firefox) që të informoheni lidhur me si mund të kryeni rregullimet e mësipërme. Mbani mend se në rast se përdorni kompjuterë të ndryshëm në vende të ndryshëm, do të duhet të siguroheni se rregullimet e çdo programi të navigimit janë të përshtatura me mënyrë që të përshtaten me preferencat tuaja lidhur me “Cookies”.

Për më tepër, keni mundësi që atje ku është e mundur të zgjidhni midis vendosjes së “Cookies” në kompjuterin tuaj ose përjashtimit nga “Cookies”, kur navigoni tek faqet e mëposhtme të internetit dhe duke zgjedhur nga “Cookies” e cilës kompanie do të dëshironit të përjashtoheni: http://www.aboutads.info/choices/#completed ose http://www.youronlinechoices.eu/.

Rishikimi i Deklaratës Juridike

Rezervojmë të drejtën të bëjmë çdo ndryshim dhe korrigjim tek deklarata e pranishme. Ju ftojmë që të vizitoni faqen e pranishme në intervale kohe të rregullta, në mënyrë që të kontrolloni informacionin aktual dhe të ri ose shtesë.

Rishikimi i fundit i deklaratës së pranishme u bë më datën 15/11/2015.

Skip to content