Kantina të rimorkiuara

/Kantina të rimorkiuara
Kantina të rimorkiuara2020-01-11T13:19:23+00:00
K

antina të rimorkiuara në përmasa dhe rregullim sipas dëshirave të klientit. Konstruksione të certifikuara me miratimin e tipit nga Ministria e Zhvillimit, Transportit dhe Industrisë. Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

Kantina të rimorkiuara: Box
Skip to content