K

antina të rimorkiuara në përmasa dhe rregullim sipas dëshirave të klientit. Konstruksione të certifikuara me miratimin e tipit nga Ministria e Zhvillimit, Transportit dhe Industrisë. Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

Kafe-Bar – CBL-10

Kodi: CBL-10

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 11,04 ㎡

Faqe: Tre faqe ( 3 )

2020-10-01T21:52:31+00:00

Kafe-Bar – CBL-09

Kodi: CBL-09

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 11,04 ㎡

Faqe: Dy faqe ( 2 )

2020-07-30T20:21:13+00:00

Kafe-Bar – CBL-08

Kodi: CBL-08

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 11,04 ㎡

Faqe: Katër faqe ( 4 )

2018-08-03T20:30:43+00:00

Kafe-Bar – CBM-01

Kodi: CBM-01

Përmasa: E mesme ( M )

Sipërfaqe: 8,80 ㎡

Faqe: Tre faqe ( 3 )

2018-08-03T20:30:45+00:00