K

antina të vetëlëvizshme dhe rregullim sipas dëshirave të klientit Konstruksione të certifikuara dhe të miratuara nga Ministria e Transportit. Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.