Loading...
Më duhet një mensë për...

Kompania

Kompania
Kompania2024-07-04T22:06:07+00:00
K

ompania Kantines.com specializohet në konstruksione dhe rregullime kantinash (për çdo lloj restoranti të lëvizshëm ose stacionar) për më shumë se 30 vjet. Puna jonë në sektorin e pranishëm nga viti 1990, na ka dhënë një përvojë të vlefshme dhe të përshtatshme që lypset për të kënaqur dhe shijet më ambicioze. Pajisjet teknologjike shumë të përparuara dhe personeli punonjësi i kualifikuar më së miri, garantojnë cilësi në konstruksione dhe mundësi për të përmbushur çdo kërkesë. Qëllimi ynë është konstruksioni dhe rregullimi i kantinave sipas shijes dhe me pajisjet që i pëlqejnë klientit.

Sektori me kërkesa gjithnjë në rritje të njësive të ushqimit social ka nevojë për përkujdesje, material ndërtimi të kontrolluar dhe të miratuar sipas rregullave të higjienës dhe së fundi saktësi të jashtëzakonshme. Cilësitë e sipërshënuara në bashkërendim me çmimet miqësore dhe njëkohësisht të ulëta të tregut na kanë kualifikuar në krye të pëlqimeve tuaja këtu e disa vjet. Për më tepër, ritmi gjithnjë në rritje i shitjeve dhe i eksportit dëshmon cilësinë e pakrahasueshme të objekteve dhe të epërsisë së padiskutueshme të shërbimeve tona.

Së fundmi, kompania jonë me kënaqësi ju komunikon zgjerimin e aktivitetit të saj tregtar në objektin e vilave të lëvizshme dhe të parafabrikimit të shtëpisë. Edhe një herë tjetër, objektivi ynë është konstruksioni i çdo lloj shtëpie ose mjedisi profesional gjithmonë me qëllim kënaqjen e shijeve më ambicioze. Një vizitë e zakonshme në mjediset tona do t’ju bindë.

KLIENTËT

FLETË VOLANTET TONA

Βroshurë
Kantina të vetëlëvizshme dhe rregullim sipas dëshirave të klientit.
Konstruksione të certifikuara dhe të miratuara nga Ministria e Komunikacionit.
Cilësi në konstruksione, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

SHKARKONI FLETË VOLANTET
Kantina të vetëlëvizshme dhe rregullim sipas dëshirave të klientit.
Konstruksione të certifikuara me miratimin e tipit nga Ministria e Zhvillimit, Transportit dhe Industrisë.
Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

SHKARKONI FLETË VOLANTET
Banesa të çdo tipi të lëvizshme dhe të paluajtshme.
Materiale të certifikuara, mure termo-izoluese me dendësi të dyfishtë, rregullim i mjediseve sipas dëshirës në bashkërendim me një estetikë shumë të lartë dhe plan modern.

SHKARKONI FLETË VOLANTET

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LEXONI POLITIKN TONAL TAL CILITYSIS
Skip to content