Komunikim

/Komunikim
Keni probleme sa i përket leximit të tekstit të faqes? Përdorni kombinimet e mëposhtme të tastierës për të arritur rezultatin e dëshiruar:
( Ctrl ) + ( + ) për të rritur përmasat e faqes | ( Ctrl ) + ( - ) për të zvogëluar përmasat e faqes | ( Ctrl ) + ( 0 ) për të risjellë përmasat e faqes në pozicionin fillestar
Komunikim2018-08-03T20:05:35+00:00

Të dhëna të komunikimit

Adresa: Kilometri i 3-të i rrugës nacionale të vjetër Larisë – Athinë, Larisë

Telefon stacionar 1: (+30) 2410 284244

Telefon stacionar 2: (+30) 2416 007070

Telefon celular 1: (+30) 6946 41 12 20

Telefon celular 2: (+30) 6949 73 19 96

Fax: (+30) 2410 660066

Dërgo Mesazhin

Përdorni formën e mëposhtme për të na dërguar mesazhin tuaj.