Kantinë e rimorkiuar – TTL-03

//Kantinë e rimorkiuar – TTL-03
Keni probleme sa i përket leximit të tekstit të faqes? Përdorni kombinimet e mëposhtme të tastierës për të arritur rezultatin e dëshiruar:
( Ctrl ) + ( + ) për të rritur përmasat e faqes | ( Ctrl ) + ( - ) për të zvogëluar përmasat e faqes | ( Ctrl ) + ( 0 ) për të risjellë përmasat e faqes në pozicionin fillestar
Kantinë e rimorkiuar – TTL-032018-08-03T20:31:30+00:00

Project Description

Detaje

Kodi:

TTL-03

Përmasa:

E madhe ( L )

Tipi:

Tradicionale

Faqe:

Një faqe ( 1 )

Kilometra:

E re

Ngjyra:

Jeshile e errët

Gjatësia:

4,60 m

Gjerësia:

2,40 m

Lartësia:

3,30 m

Sipërfaqe:

11,04 ㎡

Pesha Bruto:

2 000 kg

Cilësi të Veçanta

 • 2 akse me frena, frena dore dhe shufër kthimi.
 • Konstruksion hekuri i galvanizuar arme me trekëndëshin e tërheqjes të heqshëm.
 • Këmbë mbështetëse të galvanizuara të regjistrueshme.

Përshkrimi

 • Frigorifer profesional-banak INOX, ngrirje, frigorifer vitrinë, banak INOX me dollapë.
 • Plate me gaz për pjekje dhe 2 bojlerë.
 • Oxhak INOX.
 • Izolim i shkëlqyer, instalime rryme dhe uji.
 • Κουφώματα αλουμινίου.
 • Sipas standardeve të shërbimit sanitar.
 • Miratim i tipit të konstruksioneve.
 • Rregullim i dokumenteve deri në lëshimin e licencës.
 • Çdo dëshirë e juaja pranohet.