K

antina të rimorkiuara në përmasa dhe rregullim sipas dëshirave të klientit. Konstruksione të certifikuara me miratimin e tipit nga Ministria e Zhvillimit, Transportit dhe Industrisë. Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

Oval – OVXL-01

Kodi: OVXL-01

Përmasa: Shumë e Madhe ( XL )

Sipërfaqe: 12,48 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2023-03-14T19:00:33+00:00

Oval – OVXXL-01

Kodi: OVXXL-01

Përmasa: Jumbo ( XXL )

Sipërfaqe: 14,30 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2022-11-30T21:58:09+00:00

Oval – OVL-02

Kodi: OVL-02

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 11,04 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2022-05-11T12:38:51+00:00

Oval – OVL-01

Kodi: OVL-01

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 11,04 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2020-09-27T18:56:10+00:00

Oval – OVM-01

Kodi: OVM-01

Përmasa: E mesme ( M )

Sipërfaqe: 8,32 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2019-11-10T18:30:56+00:00