K

antina të rimorkiuara në përmasa dhe rregullim sipas dëshirave të klientit. Konstruksione të certifikuara me miratimin e tipit nga Ministria e Zhvillimit, Transportit dhe Industrisë. Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

Oval – OVL-01

Kodi: OVL-01

Përmasa: E madhe ( L )

Sipërfaqe: 11,04 ㎡

Faqe: Një faqe ( 1 )

2020-09-27T18:56:10+00:00