K

antina të rimorkiuara në përmasa dhe rregullim sipas dëshirave të klientit. Konstruksione të certifikuara me miratimin e tipit nga Ministria e Zhvillimit, Transportit dhe Industrisë. Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

Oval – OVM-02

Kodi: OVM-02

Përmasa: E mesme ( M )

Sipërfaqe: 8,32 ㎡

Faqe: Dy faqe ( 2 )

2020-10-28T11:00:10+00:00