K

antina të rimorkiuara në përmasa dhe rregullim sipas dëshirave të klientit. Konstruksione të certifikuara me miratimin e tipit nga Ministria e Zhvillimit, Transportit dhe Industrisë. Cilësi në konstruksion, plan, ergonomi në bashkërendim me mjedise absolutisht funksionalë.

Oval – OVS-01

Kodi: OVS-01

Përmasa: E vogël ( S )

Sipërfaqe: 6,75 ㎡

Faqe: Tre faqe ( 3 )

2019-09-13T20:01:24+00:00